Privacy Beleid

Terms & Conditions

Cookies Policy

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Service gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid. Dit Privacy beleid is opgesteld met behulp van de Privacy Beleid Genrator.

Interpretaties en Definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In het doel van dit Privacybeleid:.

Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen van onze Service.

Bedrijf (waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen met “Het bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar ByeBra B.V., Technologieweg 7,4906 AC, Oosterhout, The Netherlands, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 56897901.

Cookies zijn kleine bestanden die door een website op uw computer, mobiel apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die de details van uw browsegeschiedenis op die website onder de vele toepassingen bevatten.

Land verwijst naar: Nederland

Apparaat betekent elke apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.

Service verwijst naar de Website.

Dienstverlener: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die in dienst zijn van het Bedrijf om de Service te vergemakkelijken, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten met betrekking tot de Service uit te voeren of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van de manier waarop de Service wordt gebruikt.

Sociale Media Dienst van Een Derde Partij verwijst naar elke website of elke sociale netwerkwebsite waar een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om gebruik te maken van de Service.

Gebruiksgegevens hebben betrekking op gegevens die automatisch worden verzameld, zowel door het gebruik van de Service als door de Serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een bezoek).

De website verwijst naar BYE BRA, toegankelijk via https://byebra.com/

U betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te geven die gebruikt kan worden om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Emailadres

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad

Gebruiksgegevens

Gegevens die alleen worden gegeven door middel van tracking services die we gebruiken en onze live-chat plugin. Voorbeelden hiervan zijn Google-Analyse, Statteller en Tawk.To.

Wij gebruiken deze gegevens om te analyseren hoe gebruikers zich op onze gedragen, waar zij vandaan komen en om een betere gebruikerservaring te bieden. Deze informatie wordt niet opgeslagen op onze servers en kan door ons niet worden gebruikt om iemand te identificeren.

 1. Uw browser en besturingssysteem;
 2. Uw Geo-locatie;
 3. Uw locatie op de website;
 4. Uw IP-adres;

De basis waarop wij informatie over u verwerken

De wet verplicht ons om te bepalen onder welke van de zes gedefinieerde bases wij verschillende categorieën van uw persoonlijke gegevens verwerken, en om uop de hoogte te stellen van de basis voor elke categorie.

Indien een basis waarop wij uw persoonsgegevens verwerken niet langer relevant is, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten.

1. Informatie die wij verwerken omdat wij een contractuele verplichting met u hebben

Wanneer je een product of dienst van ons koopt, of anderszins instemt met onze voorwaarden, wordt er een contract tussen u en ons gesloten.

Om onze verplichtingen uit te voeren onder dat contract moeten wij de informatie verwerken die u aan ons geeft. Een deel van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn.

We kunnen het gebruiken om:

 • Uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden
 • Producten verkopen aan u
 • U te voorzien van onze diensten
 • Advies en suggesties geven aan u over onze producten, diensten en hoe u het meeste uit het gebruik van onze website kunt halen.

Wij verwerken deze informatie op basis van het feit dat er een contract tussen ons is, of dat u ons heeft gevraagd de informatie te gebruiken voordat wij een juridisch contract aangaan.

Daarnaast kunnen we deze informatie op een algemene manier aggregeren en gebruiken voor het verstrekken van klasse-informatie, bijvoorbeeld om onze prestaties met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren te controleren. Als we deze informatie voor dit doel gebruiken, zul u als individu niet persoonlijk identificeerbaar zijn.

We zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of wordt beëindigd door een van beide partijen onder de voorwaarden van het contract.

2. Informatie die wij met uw toestemming mogen verwerken

Door middel van bepaalde acties er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website bezoekt of ons vraagt om u te voorzien met meer informatie over ons bedrijf, inclusief onze producten en diensten, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die mogelijk persoonlijke informatie is.

Wanneer het mogelijk is proberen we uw uitdrukkelijke toestemming te krijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met ons gebruik van cookies.

Soms geeft u impliciet toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons een e-mail stuurt waarop u verwacht dat wij zullen reageren.

Behalve wanneer u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor een specifieke doel, gebruiken we uw gegevens niet op een manier die u persoonlijk identificeert. We kunnen deze informatie op een algemene manier aggregeren en gebruiken voor het verstrekken van klasse-informatie, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.

We blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet meer bestaat.

U kan uwtoestemming te allen tijde intrekken door ons te instrueren bij customerservice (op) byebra.com

3. Informatie die wij verwerken met het oog op rechtmatige belangen

We kunnen informatie verwerken op basis van het feit dat er een legitiem belang is, zowel voor u als voor ons, om dit te doen.

Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, doen wij dat na zorgvuldige overweging:

 • of hetzelfde doel met andere middelen kan worden bereikt
 • of de verwerking (of niet) u schade kan toebrengen…
 • of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken, en of u het in de ronde redelijk vindt om dit te doen

Bijvoorbeeld, wij kunnen uw gegevens op deze basis verwerken voor de doeleinden van:

 • het bijhouden van gegevens voor een goede en noodzakelijke administratie van ons bedrijf.
 • te reageren op ongevraagde communicatie van u, waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
 • het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van elke partij
 • het verzekeren tegen of het verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheersen
 • het beschermen van uw belangen wanneer wij denken dat het onze plicht is

Usage Data

Gebruiksgegevens is automatisch verzamled wanneer u de Service gebruikt

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke identificatiegegevens van het apparaat en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u zich toegang verschaft tot de Service door of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiel apparaat, het IP-adres van uw mobiel apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele-internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaat identificatiegegevens en andere diagnostische gegevens.

We kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer u onze Service bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de Service door of via een mobiel apparaat.

Traceertechnologieën en cookies

We maken gebruik van cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn beacons, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die we gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browser cookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer er een cookie wordt verzonden. Als U echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat U sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze Service gebruik maken van cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze Service kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie te verzamelen en op te slaan over Uw voorkeuren of Uw activiteit op onze Service. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die welke worden gebruikt voor browsercookies. Voor meer informatie over hoe U Flash-cookies kunt verwijderen, leest U “Waar kan ik de instellingen voor het uitschakelen of verwijderen van lokale gedeelde objecten wijzigen?”, beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
 • Web Beacons. Bepaalde onderdelen van onze Service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als web beacons (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) die het Bedrijf bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers te tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde website-statistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van de systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Sessie” cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. U kunt hier meer over cookies te weten komen: All over Cookies door TermsFeed.

We gebruiken zowel sessie- als blijvende cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige van de functies ervan te gebruiken. Ze helpen om gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om U deze diensten te leveren.

Cookies Beleid / Kennisgeving Acceptatiecookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te geven en om te voorkomen dat U bij elk gebruik van de Website uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u terecht bij ons cookiebeleid of bij het gedeelte over cookies van ons privacybeleid.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf kan de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Het leveren en onderhouden van onze Service, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Service.

Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Service te beheren. met de Persoonlijke Gegevens die U aan ons geeft, kunt U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Service die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt aangeschaft of van een ander contract met ons via de Service.

Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals push-meldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, indien dit noodzakelijk of redelijk is voor de implementatie ervan.

Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij bieden en die vergelijkbaar zijn met die welke U reeds heeft gekocht of waarover U vragen heeft gesteld, tenzij U ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.

Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.

Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, zowel als lopende belang als in het kader van een faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij Persoonlijke gegevens die wij over onze Servicegebruikers hebben, tot de overgedragen activa behoren

Voor andere doeleinden: We kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en om onze Service, producten, diensten, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met Service Providers: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met Service Providers om het gebruik van onze Service te monitoren, te analyseren en om contact met u op te nemen.
 • Voor zakelijke overdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Met Gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw gegevens delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen eisen dat zij dit Privacy beleid respecteren. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle zijn met ons.
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer U persoonlijke informatie deelt of op een andere manier in de openbare ruimte met andere gebruikers communiceert, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de openbare ruimte worden verspreid. Als U communiceert met andere gebruikers of zich registreert via een Social Media Service van een derde partij, kunnen Uw contacten op de Social Media Service van een derde partij Uw naam, profiel, foto’s en een beschrijving van Uw activiteit zien. Ook andere gebruikers kunnen beschrijvingen van Uw activiteit bekijken, met U communiceren en Uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: We kunnen uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden vrijgeven met uw toestemming.

Retention of Your Personal Data

De Bedrijf zal uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy beleid worden beschreven. Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

Het bedrijf zal de Gebruiksgegevens ook bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Transfer of Your Personal Data

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden verwerkt in de kantoren van het bedrijf en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Uw toestemming voor dit Privacy beleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw persoonsgegevens plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaar maken en delen van uw informatie

Gegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt

Onze websites worden gehost in Nederland.

Ook in landen buiten de Europese Unie kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van uitbestede diensten in andere aspecten van ons bedrijf.

Zo zouden gegevens die binnen Nederland of een ander land zijn verkregen, buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt.

Bijvoorbeeld zo kan een deel van de software die onze website gebruikt, ontwikkeld zijn in de Verenigde Staten van Amerika of in een ander land buiten de EU.

Een dergelijke derde partij die we gebruiken is Sendgrid’s e-mail leveringsplatform. We hebben een verwerkingsovereenkomst met Sendgrid om onze e-mails te verwerken. Sendgrid zet zich in voor de bescherming van uw privacy. Meer informatie over hoe Sendgrid uw persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt vindt u op  https://sendgrid.com/policies/privacy/.

Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens

Zakelijke transacties

Indien het bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander Privacy beleid.

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk verplicht is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstelling).

Andere wettelijke eisen

Het bedrijf kan uw persoonsgegevens te goeder trouw bekendmaken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van de onderneming beschermen en verdedigen
 • Voorkomen of onderzoeken van mogelijke misstanden in verband met de Dienst
 • De persoonlijke veiligheid van de Gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Security of Your Personal Data

De veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden u sterk aan om het Privacy beleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het Privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derde partijen.

Wijzigingen in dit Privacy beleid

We kunnen ons Privacy beleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen U op de hoogte houden van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u via e-mail en/of een prominente mededeling op onze Service laten weten, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacy beleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van toepassing wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.